Từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng (giờ Tý): Có người chờ mong trong cuộc ân tình.
Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng (giờ Sửu): Tai họa bất ngờ, đề phòng có kẻ phao vu.
Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng (Dần): Có người mời ăn uống.
Từ 5 giờ đến 7 giờ (Mão): Có khách sang đến, lợi vào.
Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng (Thìn): Tin vui, tài lộc tới tấp, thử mua vé số.
Từ 9 giờ đến 11 giờ trưa (Tỵ): Gặp chuyện tâm tình, có cơ thành tựu.
Từ 11 giờ đến 13 giờ chiều (Ngọ): Có sự hội họp ngẫu nhiên, tiền vào nhà.
Từ 13 giờ đến 15 giờ chiều (Mùi): Duyên bất ngờ, thơ mộng nhưng không thành.
Từ 15 giờ đến 17 giờ chiều (Thân): Tin từ xa về, vui vẻ.
Từ 17 giờ đến 19 giờ tối (Dậu): Có người trong thân đến thăm và giúp đỡ.
Từ 19 giờ đến 21 giờ (Tuất): Có người rủ rùn hạp, lợi vào, nên nhận.
Từ 21 giờ đến 23 giờ đêm (Hợi): Tai nạn có thể xảy ra, hung tin.

@susucaokhoe #susucaokhoe #giaimagiacmo

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, Phường 15, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0858517124
Website:
Google site:
About me:
Twitter:
Facebook:
Pinterest:
Flipboard:
Email: susucaokhoe@gmail.com

Nguồn: https://haitivolunteer.org

Xem thêm bài viết khác: https://haitivolunteer.org/tong-hop/

Leave a comment