Học lập trình iOS
Khóa Học iOS Tại LAPTRINH0KHO.COM:
Hotline (Zalo): 0347 750 760

——– Nội dung học: ———–

🍏Phần 1: Cơ bản về Swift
1. Biến & Hằng
2. Kiểu dữ liệu
3. Câu lệnh chọn lựa: IF SWITCH
4. Vòng lặp
5. String
6. Array
7. Function
8. Hiểu về Closures
9. Enumerations
10. Structures
11. Classes
12. Properties
13. Kế thừa
14. Initialization và deinitialization
15. Sử dụng Optional
16. Các kiểu dữ liệu Collection
17. Error hangdling
18. Sử dụng Extensions
19. Protocols
20. ARC
21. Access control
🍏Phần 2: UI
1. Xcode
2. Mô hình MVC (Model-View-Controller)
3. Setup UI
4. Các control trong UI: Label, Button, TableView…
5. Autolayout
6. Size Classes
🍏Phần 3: Core Data
1. Tạo một project với CoreData
2. Tạo một Managed Object Model
3. Khởi tạo Core Data Stack
4. Tạo và lưu trữ Manged Objects
5. Truy vấn Managed Object
🍏Phần 4: Networking
1. Web API
2. Json
3. URLSession
4. Alamofire
🍏Phần 5: Hướng dẫn sử dụng GIT
1. Giới thiệu Git và GitHub
2. Cấu hình Git
3. Khởi tạo một local repo
4. Add, Commit và Create a repo
🍏Phần 6: Thiết kế ứng dụng thực tế
1. Xây dựng App Zing MP3
2. Xây dựng App thời tiết

—————————————————–
Website:

Facebook:

GitHub:

Nguồn: https://haitivolunteer.org

Xem thêm bài viết khác: https://haitivolunteer.org/giai-tri/

4 Comments

 • Winn
  Posted May 21, 2020 5:49 pm

  muốn tải XCode phải lên phiên bản macOS mới nhất, vậy có cách nào khắc phục khi k update macOS ko ạ?

 • Cuong Dinh
  Posted May 21, 2020 5:49 pm

  Macbook air i3 2020 lập trình dc ko bạn

 • Hải Phạm
  Posted May 21, 2020 5:49 pm

  tks a

 • Đoàn Dự
  Posted May 21, 2020 5:49 pm

  Ad ơi đây là swift 5 chưa ạ?

Leave a comment