Hướng dẫn định khoản Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất theo thông tư 200.
Hướng dẫn định khoản Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất theo thông tư 200.
Hướng dẫn định khoản Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất theo thông tư 200.
Tài khoản 631 là gì? Chúng tôi hướng dẫn các bạn cách sử dụng tài khoản 631, nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung tài khoản 631, bài tập tài khoản 631 – Giá thành sản xuất.

1. Nguyên tắc kế toán.

a) Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu điện, du lịch, khách sạn,… trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

Nguồn: https://haitivolunteer.org

Xem thêm bài viết khác: https://haitivolunteer.org/tong-hop/

Leave a comment