Bộ đề tổng hợp Top 10 Đề kiểm tra Tin học lớp 6 Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết giúp bạn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Tin học lớp 6.
Link tải:
==============================================================
Các video liên quan khách:
Đề kiểm tra 45 phút Tin học 6 – Học kì 1 có đáp án (Lần 1):

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 2 (lần 2)

Nguồn: https://haitivolunteer.org

Xem thêm bài viết khác: https://haitivolunteer.org/giao-duc/

2 Comments

  • Thiện Nguyễn
    Posted June 2, 2020 8:57 am

    Hay

  • Thành Công Nguyễn
    Posted June 2, 2020 8:57 am

    Co trong de thi ko vay

Leave a comment